วัตถุดิบอุตสาหกรรม

เมลเชอร์ส จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นประสิทธิภาพสูง โลหะทั้งใน/นอกกลุ่มเหล็ก และผลิตภัณฑ์ยางให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายภาคส่วน ซึ่งทำให้เรามีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่างๆที่เราให้บริการ ทีมงานของเราเข้าใจถึงความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทและปัจจัยสำคัญในการผลิตของวัตถุดิบอุตสาหกรรม ดังนั้น เราจึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในตลาดและช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการ

castrol.jpg
คาสตรอล

คาสตรอล คือ ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และขายนำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง รวมถึงจาระบีและบริการอื่นๆ ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมทั่วไป การเดินเรือ การบิน การสำรวจและการผลิตน้ำมันทั่วโลก 

http://www.castrol.com

hydro.jpg
อลูมิเนียม

ไฮโดร คือ บริษัทอะลูมิเนียมระดับสากลที่ทำการผลิต ขาย และการค้าผ่านห่วงโซ่แห่งคุณค่า โดยเริ่มตั้งแต่แร่บอกไซต์ อะลูมินา และพลังงาน ไปจนถึงการผลิตอะลูมิเนียมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์รีด รวมถึงการรีไซเคิลด้วย

http://www.hydro.com

phoenix.jpg
ยาง

แบรนด์ฟีนิกซ์ มีเทคโนโลยีการผลิตยางสมัยใหม่ ที่บ่งบอกถึงคุณภาพของระบบลดการสั่นสะเทือน เทคโนโลยีท่อและซีล รวมไปถึงเทคโนโลยียางผสมตามความต้องการ

http://www.phoenix-ag.com