อาชีพ

บริษัท ซีเมลเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับพนักงานหลายตำแหน่งสำหรับแผนกต่างๆดังรายละเอียดด้านล่าง คุณมีโอกาสที่จะทำงานกับบริษัทระหว่างประเทศซึ่งดำเนินงานมามากกว่า 30 ปีในประเทศไทยและมากกว่า 150 ปีในแถบทวีปเอเชีย บริษัทฯ ในกลุ่มของเราเป็นที่รับรู้และรู้จักเป็นอย่างดีในแถบเอเชียที่สามารถจัดหาและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นคงและยั่งยืนในธุรกิจ

คุณสมบัติทั่วไป:

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 • มีพาหนะส่วนตัว
 • สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี และมีความสามรถในการนำเสนอ
 • สามารถทำงานอิสระโดยวางแผนงานเชิงรุกด้วยตนเองพร้อมกับรายงานต่อผู้บริหาร
 • สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่โดยยังคงรักษาลูกค้าเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น
 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีความคิดที่มุงมั่นและเปิดกว้าง
C.Melchers & Co. (Thailand)Ltd
งานของคุณ
 • สามารถติดต่อและเพิ่มลูกค้าใหม่เพื่อแนะนำสินค้าด้านวิศวกรรม
 • สามารถหาช่องทางสำหรับขยายงานสำหรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นอื่น
 • เก็บรวบรวมข้อมูลในตลาดเพื่อวางแผนงาน การดำเนินงาน ขยายฐานสินค้าใหม่
 • ทำงานประสานงานกับคู่ค้าและลูกค้าแบบมืออาชีพในการนำเสนอสินค้า
ความต้องการ
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  สาขา เครื่องกล เคมี หรือ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 5 ปี ในการขายสินค้าด้านวิศวกรรม เครื่องจักร ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างต่าง

To apply to these position please submit your CV to careers@melchers.co.th

C.Melchers & Co. (Thailand)Ltd
งานของคุณ
 • ทำงานในทีมเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดและเพิ่มกำไร
 • แนะนำด้านเทคนิคของตัวสินค้าและด้านการปรับปรุงไขแก้ไขด้านการใช้งาน
 • เก็บรวบรวมข้อมูลการขายเพื่อวิเคราะห์และรายงานรวมถึงประเมินยอดขายแก่ผู้บริหาร
 • สารถประสานงานกับคู่ค้าและผู้ผลิตอย่างถูกต้องและแน่นอน
ความต้องการ
 • ปริญญาตรีด้านการพิมพ์หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีด้านวัสดุสิ้เปลืองสำหรับงานพิมพ์ (หมึก  ผ้ายาง  น้ำยาสำหรับงานพิมพ์)

To apply to these position please submit your CV to careers@melchers.co.th

C.Melchers & Co. (Thailand)Ltd
งานของคุณ
 • ติดต่อหาลูกค้าใหม่ในกลุ่มเป้าหมายหลักและในกลุมอุตสาหกรรม
 • บริหารจัดการกลุ่มลุกค้าที่ทีอยู่และพยายามเพิ่มส่วนแบ่งธุรกิจ
 • จัดการและพัฒนาแนวทางการขายสำหรับกลุ่มธุรกิจใหม่
 • ทำงานร่วมกับผู้ผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจและการสนับสนุนด้านเทคนิคเพื่อการขยายตลาด
ความต้องการ
 • ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาสาสตร์ สาขาเครื่องกล เคมี
 • ประสบการณ์ 3 ปี ด้านสารหล่อลื่นอุตสาหกรรม หรือ สินค้าอุตสากรรมอื่นอื่น

To apply to these position please submit your CV to careers@melchers.co.th

C.Melchers & Co. (Thailand)Ltd
งานของคุณ
 • สนับสนุนเชิงพัฒนาธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์โปรแกรมที่มีอยู่และโปรแกรมใหม่
 • สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั้งดานธุรกิจและการสนับสนุนด้านเทคนิค
 • วิเคราะห์แนวโน้มตลาดและกลุ่มลูกค้าพร้อมนำเสนอฝ่ายบริหารสำหรับผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบธุรกิจใหม่
ความต้องการ
 • ปริญญาตร๊ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์  สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านโปรแกรมการจำลองรูปแบบงานอุตสาหกรรม
 • มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น

To apply to these position please submit your CV to careers@melchers.co.th

To apply to any of these positions please submit your CV to careers@melchers.co.th