เกี่ยวกับเรา

ในปี 1983 บจก.ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก. ได้ก่อตั้งตัวแทนขึ้นในประเทศไทย ซึ่งการดำเนินงานในระยะเวลา 8 ปีแรกนั้น เป็นไปในรูปแบบของการเป็นตัวกลางเชื่อมต่อบริษัทต่างๆ จากประเทศเยอรมันกับตลาดประเทศไทย

ในปี 1991 องค์กรที่ถูกตั้งขึ้น ได้ถูกเปลี่ยนเป็น บจก.ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก. (ประเทศไทย) และนับแต่นั้นเป็นต้นมา บจก.ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก. (ประเทศไทย) ก็ได้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นบริษัทการค้าในประเทศที่มีความมั่นคง และเชี่ยวชาญในหลากหลายผลิตภัณฑ์

ฝ่ายสินค้าวิศวกรรมของเราจำหน่ายและให้บริการเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ขณะที่ฝ่ายวัตถุดิบของเราก็ให้บริการด้านวัตถุดิบอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย ด้วยการประสานงานกับ บริษัท ซี. เมลเชอร์ส ที่เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมัน บริษัทของเราจึงเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรการค้าชั้นนำจากประเทศเยอรมันที่เข้ามาทำการค้าในตลาดเอเชีย