ติดต่อ

บริษัท ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก. (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 อาคารสรชัย
23/38-39 สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย

โทรศัพท์:  +66 2 026 3261
โทรสาร: +66 2 714 3076
อีเมล: info@melchers.co.th