ข้อมูลองค์กร

บริษัท ซี. เมลเชอร์ส แอนด์ โก. (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 15 อาคารสรชัย
23/38-39 สุขุมวิท 63 คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพ 10110
ประเทศไทย

โทรศัพท์:  +66 2 026 3261
โทรสาร: +66 2 714 3076
อีเมล: info@melchers.co.th 

คำสงวนสิทธิ์:
ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งประกอบด้วย ลิงค์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่นนั้นถูกนำมาแสดงไว้โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งข้อความดังกล่าวอาจจะมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดในด้านการพิมพ์ นอกจากนั้น ข้อมูลยังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ