การเกื้อหนุนทางธุรกิจจากประสบการณ์และการขยายกิจกรรม

เมลเชอร์ส เป็นกลุ่มบริษัทการค้าระดับสากลที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอตามความต้องการของตลาดมากว่าสองศตวรรษ บริษัททั่วโลกในกลุ่มกว่า 50 แห่งบริหารงานอย่างเป็นอิสระ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของสาขาหรือตัวแทนภายใต้ธุรกิจที่หลากหลาย และความสามารถหลักที่แตกต่างกันไป

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและขยายกิจกรรมในระดับสากลของเราในระยะยาว เราพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ และเปิดตลาดใหม่สำหรับลูกค้า เรายังค้นหาหุ้นส่วนทางธุรกิจและโอกาสใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่กลุ่มของเราขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และมีความหลากหลายมากขึ้น เราได้ดำเนินการเพื่อให้หน่วยธุรกิจต่างๆ ของเราเติมเต็มซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กลุ่มด้วย เราสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะการณ์ทางการตลาดใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และใช้ความแข่งแกร่งของกลุ่มในการเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บเไซต์เมลเชอร์สกรุ๊ป